Yasmin Eckert
Unser Borsti. Das Grunzen beim Lachen unverwechselbar. Zeigt an der Pauke den Großen schon mal, wo es lang geht.
Bernd Kreuzinger

Der Truckerpauker

Marcel Fritz

Das Zugpferd an der Gulaschkanone

Phillip Bruns

Leise aber doch Stark

Raffaela Kreuzinger

Unser Red Angle